Είναι εφικτή η ανώνυμη σύνδεση στο chat ?

Η μόνη θεματική ενότητα που επιδέχεται ανώνυμης σύνδεσης (greek chat – ελληνικά) βρίσκεται στην αίθουσα #Chat (Για Σύνδεση πατήστε εδώ)

Λόγω της φύσης μιας ανοιχτής (ελεύθερης και ανώνυμης) σύνδεσης, στην αίθουσα #Chat εισέρχονται και άνθρωποι των οποίων την ταυτότητα δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε.

Σας προτείνουμε να εισέλθετε μεν σε αυτή την αίθουσα, η οποία είναι μια αίθουσα γενικών συζητήσεων χωρίς συγκεκριμένο θέμα, όμως επιλέξετε και μια εκ των κλειδωμένων θεματικών αιθουσών, όπου όλα τα προφίλ είναι πιστοποιημένα.

Αίθουσα #Chat : Ανώνυμη σύνδεση στο ελληνικό ( greek chat ) του chat.sailingbar.gr χωρίς κωδικό, για δωρεάν συζητήσεις γενικού περιεχομένου.