ΠΑ. Σ. ΙΔ. Ι.

Συμμετοχή στην πλατφόρμα Επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο

του Πανελληνίου Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email στη διεύθυνση pasidi@pasidi.gr

O ΠΑ. Σ. ΙΔ. Ι. ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί τους Ιδιοκτήτες Ιστιοφόρων να ενταχθούν στο Σωματείο.

Ο ΠΑΣΙΔΙ είναι το  Σωματείο Ιδιοκτητών  Ολων των ιστιοφόρων ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ που βρίσκονται στην Ελλάδα.

 • Ολα τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ  είναι αποκλειστικά  ιδιοκτήτες ιστιοφόρων, ασχέτως Μέτρων και χρήσης του ιστιοφόρου.
 • Ολα τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ έχουν από μια ψήφο και υπάρχει ισονομία και ισα δικαιώματα με σεβασμό προς όλους.
 • Ελληνες πολίτες η πολίτες με σκάφη αγκυροβολημένα  μόνιμα σε Ελληνικά λιμάνια.
 • To ΠΑΣΙΔΙ εξυπηρετεί την πληροφόρηση όλων  των ιστιοφόρων σκαφών στην Ελλάδα.
 • Δεν υπεισέρχεται με κανέναν τρόπο στην χρήση των σκαφών, η την μεταξύ τους σχέση  δηλαδή στα Ναυταθλητικά, στα επαγγελματικά η στα ιδιωτικά σκάφη.
 • Δεν αναλαμβάνει την διεξαγωγή αγώνων ιστιοπλοΐας, ούτε μεσολαβεί στην χρήση των σκαφών κλπ. Αν προκύψουν τέτοια θέματα, παραπέμπονται στις αρμόδιες κλαδικές  αρχές πχ ΕΙΟ η ΣΙΤΕΣΑΠ η οποιοδήποτε άλλο σωματείο μάς έχει δηλωθεί και είναι αρμόδιο κατά τον νόμο.
 • Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προάγει άνευ αμοιβής  την συνεργασία μεταξύ των μελών.
 • Το ΠΑΣΙΔΙ ως Πανελλήνιο Σωματείο  Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων δεν εχει απαγορευτικούς κανόνες ως προς  την συμμετοχή των μελών του σε άλλα σωματεία.
 • Επιδιώκει την μεσολάβηση  και την αρωγή στα μέλη του σε σχέση με οποιονδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα που επηρεάζει μερίδα, η το σύνολο του στόλου. (πχ πρόβλημα σε μια μαρίνα για όλα τα σκάφη, επαφή με λιμεναρχείο η άλλες δημόσιες αρχές για διευκρινήσεις ερμηνείες του νόμου κλπ. και Υποστήριξη συλλογικών αιτημάτων.
 • Ενημερώνει με κάθε τρόπο τα μέλη για θέματα η προσφορές που αφορούν τα ιστιοφόρα.
 • Εξασφαλίζει  με την κάρτα μέλους του σωματείου την δυνατότητα για καλύτερες τιμές σε διάφορα προϊόντα  και παροχή υπηρεσιών με έκπτωση.
 • Επιμορφώνει τα μέλη με επίσημες συνεργασίες σε οποιονδήποτε τομέα αφορά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε κάθε τομέα. όπως τομείς έρευνας, ιστιοπλοΐας, οικολογίας, ασφάλειας σκαφών, τεχνολογίας, ναυτιλίας, ναυπηγικής τέχνης κ.λπ.
 • Επιδιώκει την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων  Skype Zoom Facebook Instagram Twitter Viber SMS και όποιων άλλων πρόσφορων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών .
 • Ψηφιοποίηση των αρχείων για γρήγορη ενημέρωση των μελών μέσω λογισμικού
 • Σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιασκέψεων ώστε τα θέματα να μην περνάνε από την γνωστή  γραφειοκρατία και να υπάρχει ευρεία συμμετοχή από όλη την Ελλάδα.
 • Προστατεύουμε και υποστηρίζουμε την Οικολογική συνείδηση και το περιβάλλον της Ελλάδας χρησιμοποιώντας τον άνεμο για κίνηση και τα φωτοβολταικά για ενέργεια.

 

Περισσότερες πληροφορίες μετά την εγγραφή σας

ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ?

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δίνετε τη συγκατάθεσή σας στο SailingBar.gr και στους Διαχειριστές του για πιστοποίηση των στοιχείων σας και ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο SailingBar.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς να εισαγάγετε τον παραπάνω κωδικό, το μήνυμά σας δεν θα ληφθεί

GDPR – Πολιτική απορρήτου

Σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και έχετε πρόσβαση σε αυτά. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχει ήδη δοθεί (άρθρο 7). Έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα – δικαίωμα λήψης αντιγράφου (άρθρο 15) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20) Δικαίωμα ένστασης (άρθρο 21). Πιστοποιούμε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα μέτρα προστασίας δεδομένων έχουν ήδη εφαρμοστεί από το σχεδιασμό και από προεπιλογή. Κρατώντας αρχείο δραστηριοτήτων. Εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων. Διορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO). Εκπόνηση και τήρηση κώδικα δεοντολογίας

συνδεση μεσω προγραμματοσ για κινητα

Με ένα δωρεάν πρόγραμμα για κινητά (app - εφαρμογή)
μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι 24 ώρες και να βλέπετε τις συζητήσεις που γίνονται
όταν εσείς δεν είστε παρόντες. Περισσότερες πληροφορίες μετά την εγγραφή σας