ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Βγαίνοντας από τις σελίδες των Κανονισμών Πρόσβασης και Λειτουργίας (Πολιτική Δικτύου, Αποποίηση ευθυνών, Κανονισμοί πρόσβασης, Πολιτική αιθουσών, Ασφάλεια και προστασία, Προσωπικό, Στατιστικά) και συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δικτύου sailingbar (sailingbar.gr , των subdomains του και κάθε παρεχόμενης από αυτό υπηρεσίας), σημαίνει ότι δηλώνετε επεύθυνα πως είστε ενήλικες άνω των 18 ετών και άνω της όποιας ηλικίας προβλέπεται από τους κανονισμούς της χώρας από την οποία συνδέεστε για να χαρακτηριστείτε ενήλικες και πως διαβάσατε τους κανονισμούς πρόσβασης και λειτουργίας του Δικτύου sailingbar, τους κατανοήσατε απακριβώς αφού δέχεστε και υπεύθυνα δηλώνετε ότι είναι γραμμένοι με απλό και κατανοητό τρόπο και συναινείτε και αποδέχεστε όλους τους κανόνες αυτούς της πρόσβασης στο Δίκτυο, στα domains και τα subdomains του, τους κανονισμούς Λειτουργίας και τις συνέπειές τους.

Σημαίνει επίσης ότι για κάθε σύνδεσή σας στους Irc Servers του Δικτύου Sailingbar δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληκτρολογήσατε /rules και /motd και διαβάσατε, κατανοήσατε και συναινείτε με τους κανονισμούς που αναγράφονται εκεί, καθώς και ότι αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) και κάθε τροποποίησή του, αφού ενημερώθηκατε επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το δίκτυο και δίνετε με την σύνδεση τη συγκατάθεσή σας για την τήρηση των όποιων προσωπικών σας δεδομένων κοινοποιήσατε αυτοβούλως για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτύου, δηλαδή για να μπορούμε να σας παρέχουμε δωρεάν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και την ανάγνωση σελίδων στο www.sailingbar.gr και τα subdomains του, ή όποια άλλη υπηρεσία παρέχεται από το Δίκτυο sailingbar , τα subdomains του και τους διακομιστές του γενικά.

Κάθε αναφορά στο Δίκτυο sailingbar , chat.sailingbar.gr , dawn.sailingbar.gr και τους Κανονισμούς που ισχύουν σε αυτό επεκτείνεται και ισχύει σε κάθε υπηρεσία που παρέχονται μέσω του domain sailingbar.gr, των subdomain του, των όποιων ircd servers ή άλλου τύπου servers υπάρχουν σε αυτά και σε κάθε συνδεδεμένο domain και subdomain το οποίο αναγράφεται και παρακάτω στο Ιστορικό Διακομιστών Irc για τα οποία ισχύουν οι ίδιοι απολύτως κανονισμοί πρόσβασης ανεξάρτητα με το αν αναφέρονται ρητά στο κείμενο ή όχι.

Με λίγα λόγια, το σύνολο των κανονισμών όλων των σελίδων του https://sailingbar.gr/rules/ επεκετείνεται σε κάθε διαδυκτιακό τόπο του domain sailingbar.gr και κάθε επίσημα συνδεδεμένο Irc Server που αναγράφεται παρακάτω στο Ιστορικό Διακομιστών IRC.

Εάν κάτι από τα ανωτέρω δεν είναι κατανοητό, αποσυνδεθείτε αμέσως. Εάν θέλετε να συνεχίσετε αλλά δεν έχετε κατανοήσει κάτι, αποσυνδεθείτε και επικοινωνήστε μαζί μας στο admin @ sailingbar.gr για να σας το επεξηγήσουμε και συνδεθείτε ξανά μόνον εάν το καταλάβατε και είστε σε θέση να δηλώσετε υπεύθυνα ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ IRC

Irc Services στο Δίκτυο : Σαβ. 11 Απριλίου 2020 στις 16:08.51 UTC

Πρώτος διακομιστής στο Δίκτυο : Σαβ. 11 Απριλίου 2020 στις 16:08:51 UTC : chat.sailingbar.gr