ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Βγαίνοντας από τη συγκεκριμένη σελίδα των Κανονισμών Πρόσβασης και Λειτουργίας και συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία του sailingbar.gr & chat.sailingbar.gr σημαίνει ότι διαβάσατε τους κανονισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και συναινείτε και αποδέχεστε όλους τους κανόνες αυτούς της πρόσβασης στο Δίκτυο, τους κανονισμούς Λειτουργίας και τις συνέπειές τους..